یک مادر و هزاریک تجربه tag:http://1madar1001tajrobeh.mihanblog.com 2017-11-23T11:17:43+01:00 mihanblog.com استفاده از فلش USB 2017-09-02T14:38:27+01:00 2017-09-02T14:38:27+01:00 tag:http://1madar1001tajrobeh.mihanblog.com/post/1898 گیتی قدسی ]]> اینستاگرام 2017-05-16T07:51:11+01:00 2017-05-16T07:51:11+01:00 tag:http://1madar1001tajrobeh.mihanblog.com/post/1897 گیتی قدسی با توجه با حجم کاری متایفانه زیاد تو وب لاگ حضور ندارم اما برای ارتباط با دوستانی که کارهای منو دنبال میکنن دعوت میکنم به پیج اینستاگرامم مراجعه کنید .با تشکر قدسیgiti.ghodsi آدرس اینستاگرام giti.ghodsi 
آدرس اینستاگرام
]]>
موارد ممنوعه در حالت ناشتا 2016-09-20T16:59:41+01:00 2016-09-20T16:59:41+01:00 tag:http://1madar1001tajrobeh.mihanblog.com/post/1895 گیتی قدسی سلامت و پزشکی | موارد ممنوعه در حالت ناشتا ]]> کدام علایم در پاها نشانه بیماری است؟ 2016-09-12T15:51:43+01:00 2016-09-12T15:51:43+01:00 tag:http://1madar1001tajrobeh.mihanblog.com/post/1894 گیتی قدسی ]]> 5 ماسک با آناناس 2016-07-14T07:35:55+01:00 2016-07-14T07:35:55+01:00 tag:http://1madar1001tajrobeh.mihanblog.com/post/1890 گیتی قدسی 1x1.trans 5 ماسک زیبایی با آناناس ]]> آناناس پر از خواص 2016-07-10T07:38:23+01:00 2016-07-10T07:38:23+01:00 tag:http://1madar1001tajrobeh.mihanblog.com/post/1889 گیتی قدسی ]]> خواص تخم شربتی 2016-07-09T07:35:35+01:00 2016-07-09T07:35:35+01:00 tag:http://1madar1001tajrobeh.mihanblog.com/post/1888 گیتی قدسی 1x1.trans خواص تخم شربتی ]]> خواص کنجد 2016-07-09T07:34:17+01:00 2016-07-09T07:34:17+01:00 tag:http://1madar1001tajrobeh.mihanblog.com/post/1887 گیتی قدسی
1x1.trans خواص کنجد
]]>
تناسب اندام با روشی کم هزینه 2016-07-08T07:29:42+01:00 2016-07-08T07:29:42+01:00 tag:http://1madar1001tajrobeh.mihanblog.com/post/1884 گیتی قدسی ]]> ۱۰ کلمه که افراد بدون اعتماد به نفس استفاده می کنند: 2016-07-08T05:58:28+01:00 2016-07-08T05:58:28+01:00 tag:http://1madar1001tajrobeh.mihanblog.com/post/1893 گیتی قدسی کلمات، حتی تک هجا ها معنی دار هستند و کوچک ترین تغییر می تواند معنی جمله را تغییر دهد. مهم تر از این کلمات قدرت آشکار سازی دارند و اگر شما احساس می کنید اعتماد به نفس شما کم شده است، به احتمال زیاد از این ۱۰ کلمه که افراد بدون اعتماد به نفس استفاده می کنند، استفاده می کنید. کلمات، حتی تک هجا ها معنی دار هستند و کوچک ترین تغییر می تواند معنی جمله را تغییر دهد.
 مهم تر از این کلمات قدرت آشکار سازی دارند و اگر شما احساس می کنید اعتماد به نفس شما کم شده است،
به احتمال زیاد از این ۱۰ کلمه که افراد بدون اعتماد به نفس استفاده می کنند، استفاده می کنید. ]]>
با انجام این کارها در حال نابودی زندگیتان هستید 2016-07-07T07:52:08+01:00 2016-07-07T07:52:08+01:00 tag:http://1madar1001tajrobeh.mihanblog.com/post/1892 گیتی قدسی ]]> مخاطب را مشتاق شنیدن کنید! 2016-07-07T07:32:37+01:00 2016-07-07T07:32:37+01:00 tag:http://1madar1001tajrobeh.mihanblog.com/post/1886 گیتی قدسی

1x1.trans مخاطب را مشتاق شنیدن کنید!

]]>
شما خوبید و لایق بهترین ها هستید 2016-07-07T07:31:13+01:00 2016-07-07T07:31:13+01:00 tag:http://1madar1001tajrobeh.mihanblog.com/post/1885 گیتی قدسی
]]>
با حذف نان و برنج چاق می شوید! 2016-07-07T07:24:39+01:00 2016-07-07T07:24:39+01:00 tag:http://1madar1001tajrobeh.mihanblog.com/post/1883 گیتی قدسی 1x1.trans با حذف نان و برنج چاق می شوید! ]]> در خرید ضدآفتاب به این موارد توجه کنید 2016-07-07T07:12:45+01:00 2016-07-07T07:12:45+01:00 tag:http://1madar1001tajrobeh.mihanblog.com/post/1882 گیتی قدسی 1x1.trans در خرید ضدآفتاب به این موارد توجه کنید ]]>