تبلیغات
یک مادر و هزاریک تجربه - مطالب سمای من ....
یک مادر و هزاریک تجربه
دوشنبه 25 فروردین 1393

سمای من ....

دوشنبه 25 فروردین 1393

نوع مطلب :سمای من ....، 
نویسنده : گیتی قدسی

Photo


ادامه مطلب

چهارشنبه 2 مرداد 1392

خوچول من

چهارشنبه 2 مرداد 1392

نوع مطلب :سمای من ....، 
نویسنده : گیتی قدسی


f3v3u4w98fvd90v8e68.jpgپارسال رفته بودیم مشهد 
داشتیم اماده میشدیم بریم حرم ...


ادامه مطلب

یکشنبه 2 تیر 1392

سما در دانشگاه

یکشنبه 2 تیر 1392

نوع مطلب :سمای من ....، 
نویسنده : گیتی قدسی

8abrzmw9zehf6i0ornzo.jpg


مامانی از هیچ فرصتی غفلت نمیکنه من همبشه بهترین عکس ها را دارم ....


ادامه مطلب

جمعه 16 فروردین 1392

سمای من......

جمعه 16 فروردین 1392

نوع مطلب :سمای من ....، 
نویسنده : گیتی قدسی


ادامه مطلب

یکشنبه 6 اسفند 1391

فرشته مامانش

یکشنبه 6 اسفند 1391

نوع مطلب :سمای من ....، 
نویسنده : گیتی قدسی


ادامه مطلب